Nodarbība, kas ietver vairāku cīņas mākslu kopumu. Tā balstīta uz efektīvu paņēmienu apgūšanu, pielietošanai reālos apstākļos - pašaizsardzības nodrošināšanai. 

Nodarbība paredzēta jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. 

Jauniešiem 14 - 16 gadu vecumam nepieciešama rakstiska vecāku atļauja nodarbības apmeklēšanai.